Odporność systemu kominowego na pożar sadzy – co to oznacza?
Pożar sadzy jest zjawiskiem nagłym, niekontrolowanym, a przede wszystkim niepożądanym w przewodzie kominowym. Wystąpienie samozapłony sadzy wiąże się nie tylko z ryzykiem zniszczenia komina ale stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Każdorazowo po zapaleniu się sadzy przewód kominowy podlega sprawdzeniu przez rejonowego mistrza kominiarskiego.
2016-02-01, 08:52

Pożar sadzy jest zjawiskiem nagłym, niekontrolowanym, a przede wszystkim niepożądanym w przewodzie kominowym. Wystąpienie samozapłony sadzy wiąże się nie tylko z ryzykiem zniszczenia komina ale stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Każdorazowo po zapaleniu się sadzy przewód kominowy podlega sprawdzeniu przez rejonowego mistrza kominiarskiego.


Do najczęstszych przyczyn powstania pożaru sadzy należy zaliczyć niepełne spalanie przy deficycie tlenu. O spalaniu niepełnym mówimy w sytuacjach kiedy kocioł grzewczy przechodzi w tryb nadzoru, w kotłowni brak jest kanału nawiewnego doprowadzającego powietrze do spalania. Do kolejnych czynników ryzyka zaliczamy kształt przewodu – przewody kwadratowe zwiększają ryzyko, chropowatość przewodu – na przewodzie chropowatym szybciej zbiera się warstwa sadzy, za mała średnica przewodu – przyspieszony proces osadzania sadzy, nasycenie spalin parą wodną z mokrego opału – sadza jest bardziej lepka i szybciej się osadza.


Prawidłowy dobór typu i średnicy systemu kominowego, właściwie użytkowanie systemu kominowego polegające na regularnym czyszczeniu, stosowaniu okrągłych i gładkich przewodów kominowych, dbałość o odpowiednią jakość i wilgotność opału oraz prawidłowe ustawienie sterowania kotła grzewczego znacznie ogranicza prawdopodobieństwo pożaru sadzy.


Odporność systemu kominowego na pożar sadzy oznacza, że przy założeniu temperatury w wysokości 1000 st. Celsjusza wewnątrz przewodu kominowego, w ciągu 30 minut, nie nastąpi istotna zmiana w szczelności, odporności termicznej izolacji oraz odkształceń termicznych elementów, powodujących wzrost temperatury wokół komina np. elementów palnych w deklarowanej przez producenta odległości powyżej 100 st. Celsjusza tj. granicy zapewniającej bezpieczeństwo pożarowe budowli. Każdy system kominowy w dokumencie zwanym Deklaracja Właściwości Użytkowych opisuje, za pomocą symboli, przeznaczenie danego systemu kominowego. Rozszyfrujmy więc symbole:


T 200 lub 400 lub 600 – oznacza maksymalną dopuszczalną temperaturę, wyrażoną w st. Celsjusza, spalin podczas pracy ciągłej układu kocioł – komin.
N1, P1 – klasa ciśnieniowa (N1-podciśnieniowe, P1-nadciśnieniowe)
D,W – klasa odporności na kondensat (D-suchy tryb pracy, W-mokry tryb pracy)
3 – klasa odporności na korozję (3-paliwa stałe, 1:2-odporność na kondensat)
G,O (XX) – G -odporność na pożar sadzy, O- brak odporności na pożar sadzy oraz (XX) odległość od elementów łatwopalnych w mm liczonych od powierzchni zewnętrznej komina.


Dla bezpieczeństwa zabudowy komina, producent określa, że w podanej w oznaczeniu odległości wyrażonej w mm, temperatura nie przekroczy temperatury zapłonu materiałów palnych zastosowanych przy konstrukcji budynku. Za temperaturę bezpieczną, zgodnie z normą PN-EN 1856-1:2004 przyjmujemy wartość 100 st. Celsjusza. Osiągnięcie tego parametru jest możliwe tylko dla kominów izolowanych.


Z analizy dokumentów gwarancyjnych i zapisów normy jednoznacznie wynika, że odporność na pożar sadzy oznacza, że pożar nie rozprzestrzeni się z przewodu kominowego na konstrukcję budynku, co równocześnie nie oznacza, że nie wystąpią zniszczenia w obrębie samego systemu kominowego. Oznacza to, że każdy system kominowy ulegnie zniszczeniu, jeżeli nie będzie właściwie użytkowany a użytkownik nie dołoży starań celem ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru sadzy. Odpowiedzialność gwaranta za szkody powstałe w obrębie systemu kominowego jest praktycznie wyłączona i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia systemu kominowego powstałe na skutek pożaru sadzy.


Firma Perfect - nowoczesny producent systemów kominowych buduje unikatowe relacje z klientami dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Naszym klientom zapewniamy najwyższe standardy serwisu. Firma Perfect realizuje tym samym cel zajęcia pozycji partnera pierwszego wyboru dla firm handlowych, wykonawczych i klientów indywidualnych. Nasz cel realizujemy zapewniając produkty w najwyższej klasie jakości i bezpieczeństwa. Dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji klientów poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i stałe podnoszenie Naszych kompetencji co czyni Nas atrakcyjnym i nowoczesnym partnerem do współpracy.

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą pełną ofertą na Naszej stronie internetowej www.systemykominoweperfect.pl.

KONTAKT / AUTOR
Łukasz Maćkowiak
prezes
Nowabud OSB sp. z o.o.
502-359-314
ZAŁĄCZNIKI
pozar-sadzy1.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy