Badania typów systemów kominowych
Nowoczesne systemy kominowe są poddawane badaniom typu, które mają na celu zdefiniowanie przeznaczenia , właściwości użytkowych oraz potwierdzić zgodność zastosowania z jedną lub kilkoma normami odniesienia. Wstępne badanie typu jest uniwersalna metodą potwierdzania jakości systemów kominowych pod względem jakości i poprawności zestawienia komponentów. Pozytywne zakończenie badań typu jest równoznaczne z oferowaniem produktów najwyższej jakości, spełniających restrykcyjne wymogi norm.
2016-06-24, 15:54

Na podstawie analizy procesu badania typu, jaka cecha, nowoczesnych systemów kominowych jest najważniejsza – jest najdokładniej badana?
Zdecydowanie szczelność. Nowoczesne urządzenia grzewcze, ze względu na wysoką sprawność, powodują istotne zmiany w trybie pracy przewodu kominowego. Większa efektywność urządzeń grzewczych jest przyczyną znacznego obniżenia temperatury spalin wprowadzanych do przewodu, znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia zjawiska kondensacji oraz powoduje pogorszenie termodynamiki przepływu spalin, zaniku ciągu i związanych z powyższym zmianami warunków ciśnieniowych wewnątrz przewodu kominowego. Współcześnie najwięcej szkód kominowych takich jak pożar czy zatrucia tlenkiem węgla wynika z niewystarczającej szczelności trzonów kominowych.
Jak jest badana szczelność systemu kominowego?
W badaniach typu szczelność jest sprawdzana w trzech etapach, które symulują warunki użytkowania. Pierwsze jest badanie wstępne to tak jakby sprawdzić czy zmontowany przewód kominowy jest szczelny. Następnie bada się szczelność trzonu kominowego po badaniach cieplnych w warunkach eksploatacyjnych tzn. czy komin zachowuje szczelność podczas negatywnego, głównie cieplnego, oddziaływania spalin. Na koniec sprawdzamy szczelność komina po przeprowadzeniu próby wypalania, która symuluje zjawisko pożaru sadzy, które także nie powinno doprowadzić do utraty szczelności badanego systemu kominowego.
Jakim istotnym testom jest jeszcze poddawany system kominowy podczas badania typu?
Oprócz szczelności bada się jeszcze odporność przewodu kominowego na działanie temperatury. W tym celu przeprowadzane są badanie cieplne w warunkach eksploatacyjnych i próba wypalania (symulacja warunków panujących wewnątrz komina podczas pożaru sadzy). Badamy także przesunięcia względne (powstają na skutek oddziaływania temperatury), opory przepływu i opory cieplne. W badaniach dodatkowych sprawdza się min. odporność termiczną izolacji cieplnej (nie każda izolacja może być stosowana w kominach). Badaniu podlegają gęstość i odporność na ściskanie materiału łączącego kanał wewnętrzny (nie każde spoiwo dostępne na rynku można stosować w systemach kominowych). Badamy także przesunięcie względne pomiędzy otworem wyczystnym a obudową zewnętrzną (eliminacja ryzyka uszkodzeń mechanicznych).
Dlaczego są prowadzone badania typu systemów kominowych?
Badania mają na celu potwierdzenie przeznaczenia badanego systemu kominowego, który może być dedykowany do pracy w warunkach suchych lub mokrych. Pomyślne przeprowadzenie badań jest także potwierdzeniem, że komin jest bezpieczny i nie niesie żadnego zagrożenia dla użytkowników.
Czy kominy dostępne w hurtowniach budowlanych są bezpieczne?
Każdy odpowiedzialny producent prowadzi badania typu i dba o jakość oferowanych towarów np. poprzez wstępne badanie typu oraz wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). W przypadku systemów kominowych ZKP prowadzi zewnętrzna jednostka certyfikująca. Zatem każdy system kominowy, bez względu na producenta, który przeszedł z powodzeniem wstępne badanie typu jest bezpieczny pod warunkiem, że producent ma wdrożoną ZKP. Procedura ZKP potwierdza, że jakość wyrobów wprowadzanych do obrotu jest taka sama jak jakość komina poddanego wstępnym badaniom typu.
Jak klient może sprawdzić, że oferowany komin został przebadany i spełnia normy jakości?
Każdy producent ma obowiązek zgodnego z wymogami normy znakowania wyrobów wprowadzanych do obrotu. Etykieta dołączona do komina zawiera informacje potwierdzające wdrożenie przez producenta ZKP. Należy szczególna uwagę zwrócić na numer certyfikatu i jednostki certyfikującej, normy odniesienia oraz tabelę deklarowanych właściwości użytkowych systemu kominowego. Zachowanie tych minimalnych formalności gwarantuje dokonanie udanego zakupu.
Dziękuję za rozmowę.

Firma Perfect - nowoczesny producent systemów kominowych buduje unikatowe relacje z klientami dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Naszym klientom zapewniamy najwyższe standardy serwisu. Firma Perfect realizuje tym samym cel zajęcia pozycji partnera pierwszego wyboru dla firm handlowych, wykonawczych i klientów indywidualnych. Nasz cel realizujemy zapewniając produkty w najwyższej klasie jakości i bezpieczeństwa. Dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji klientów poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i stałe podnoszenie Naszych kompetencji co czyni Nas atrakcyjnym i nowoczesnym partnerem do współpracy. Zapraszamy do zapoznania się z Naszą pełną ofertą na Naszej stronie internetowej www.systemykominoweperfect.pl.

KONTAKT / AUTOR
Łukasz Maćkowiak
prezes
Nowabud OSB sp. z o.o.
502-359-314
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy