Rynek systemów kominowych w Polsce - wyzwania i zagrożenia - rozmowa z właścicielem marki Perfect Systemy Kominowe
Nasze perspektywy rozwoju są bardzo obiecujące. Koncentrujemy się na rozbudowie marki Perfect, która znakomicie sobie radzi w segmencie systemów kominowych – mówi Robert Wlaźlak właściciel brendu Systemy Kominowe Perfect.
2015-08-17, 14:27

- Jak wygląda sytuacja na rynku systemów kominowych w Polsce? Jak na tym tle radzi sobie marka Perfect?

Aktualnie rynek systemów kominowych można określić jako rozdrobniony i bardzo konkurencyjny. Na rynku obserwujemy producentów prowadzących swoją działalność na terenie całego kraju oraz tych o zasięgu lokalnym. W tych warunkach marka Perfect systemy kominowe radzi sobie bardzo dobrze. Jest ceniona za wysoki poziom serwisu i korzystne ceny. Jest to wyróżniająca się marka na tle innych dostawców.

- Dlaczego zdecydowaliście się na wprowadzenie nowej marki?

Po wnikliwej analizie rynku uznaliśmy, że jest przestrzeń którą możemy zagospodarować. Polscy klienci, w większości, przy wyborze dostawcy kierują się w znacznej mierze kryterium ceny. Do chwili obecnej, obniżanie ceny odbywało się kosztem jakości oferowanych produktów. Dzięki grupie wybitnych specjalistów, którzy z Nami współpracują, oferujemy produkty wyższej jakości w korzystniejszej cenie. Dzieje się tak, ponieważ stosujemy nowoczesne technologie przy produkcji naszych kominów. Udaje się Nam podnieść jakość i jednocześnie obniżyć koszty.

- W jakim kierunku będzie rozwijał się rynek systemów kominowych w Polsce ?

Do niedawna rynek systemów kominowych był zdominowany przez firmy zagraniczne lub przez ich oddziały. Wiązało się to z jednej strony z relatywnie wysoką ceną oferowanych produktów oraz brakiem inwestycji w zaplecze produkcyjne firm zagranicznych. Od kilku lat, wraz ze wzrostem świadomości patriotyzmu gospodarczego, na znaczeniu zyskują firmy z polskim kapitałem. Polscy producenci w chwili obecnej zajmują kluczowe pozycje na rynku systemów  kominowych zarówno pod względem wolumenu sprzedaży oraz jakości oferowanych towarów. Uważam, że w tym segmencie, ze względu na znaczne rozdrobnienie, kontynuowany będzie trend obniżania ceny, a w perspektywie kilku lat początek procesu koncentracji . Dominującą pozycję, ze względu na poziom oferowanego serwisu, utrzymają a nawet wzmocnią firmy z kapitałem polskim. Należy spodziewać się także inwestycji w nowoczesne zaplecze produkcyjne.

- Co stanowi największe zagrożenie ?

Zagrożeniem jest dalsze pogarszanie się kondycji branży budowlanej skutkującej obniżaniem marż i zatorami płatniczymi. Mogą nastąpić niekorzystne zmiany trendów w technice grzewczej oraz wskaźników makroekonomicznych.

- Jakie są perspektywy rozwoju marki Perfect systemy kominowe?

Marka Perfect systemy kominowe będzie się rozwijać w sieci dystrybucji tradycyjnej oraz nowoczesnej. Wraz z postępem procesu bogacenia się społeczeństwa przybywać będzie inwestycji w budownictwo mieszkaniowe, a w szczególności domy jednorodzinne. Obserwujemy także rozwój potrzeb polskich klientów. Coraz częściej budowane domy są wyposażane nie tylko w CO i kominek ale dodatkowo montowane są w nich sauny, grille i piece chlebowe wraz z wędzarnią. Będzie to stanowić istotny impuls rozwojowy całej kategorii. Poza tym ciągle inwestujemy w nowe technologie, a osiągane rezultaty są więcej niż obiecujące.

- Czy Perfect zamierza wejść w zupełnie nowe kategorie produktowe ?

Aktualnie koncentrujemy się na rozwoju systemów kominowych, gdzie znakomicie sobie radzimy, dlatego w perspektywie krótkoterminowej nie planujemy wprowadzania nowych kategorii produktowych. Nie oznacza to, że nie mamy przygotowanych kolejnych projektów. Decyzję o ich uruchomieniu będziemy podejmować w niedalekiej przyszłości. O podjętych działaniach będziemy informować Naszych klientów za pośrednictwem strony internetowej www.systemykominoweperfect.pl

KONTAKT / AUTOR
Łukasz Maćkowiak
prezes
Nowabud OSB sp. z o.o.
502-359-314
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy